Historie školky

MŠ Pošumavská je moderní dvoupavilonová sídlištní školka se čtyřmi třídami a vlastní školní zahradou. Celý komplex je umístěn v klidové zóně města. MŠ byla účelově vystavena v akci „Z“ a otevřena v r.1983.

O MŠ

Budova MŠ byla původně majetkem firmy Alfa Plastik a.s Bruntál. Zřizovatel Město Tachov ji mělo v pronájmu do roku 2007. V tomto roce byla budova nabídnuta k odkoupení Městu Tachov, které bylo vlastníkem pozemku okolo předškolního zařízení.
V současné době je vlastníkem i zřizovatelem Město Tachov.
 

images (1).jpg

První roky

Prvních 7 let byli kromě pedagogického sboru všichni zaměstnanci zaměstnáni u a.s. Strojplast, která plně financovala provoz a opravy tohoto zařízení. Přednostně byly zařazovány děti zaměstnanců tohoto podniku.
 

Po roce 1990

V roce 1990 přešla mateřská škola do bezplatného pronájmu Města Tachov. Všichni pedagogičtí i provozní pracovníci se stali zaměstnanci Referátu školství - Školský úřad Tachov.
Od 1.1.2003 pracuje MŠ jako samostatný právní subjekt.
Od vstupu do právní subjektivity a odkoupení budovy do vlastnictví Města Tachova se v mateřské škole mnoho změnilo.
 

MŠ dnes

V současné době je mateřská škola velmi pěkně opravena a zateplena. Má vlastní zmodernizovanou kotelnu. Interiéry i sociální zařízení tříd jsou nové. Jsou zmodernizovány všechny dětské šatny a pokračuje se ve vybavování školní zahrady. Mateřská škola hledá prostředky na vybudování víceúčelového hřiště na východní části zahrady.

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP , který je v souladu s RVP a zařazuje moderní formy výuky - práce na interaktivních tabulích.
 

Kapacita MŠ i školní jídelny je 100 dětí.Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. 

1 skolka up.jpg

.

Blog

 • Máme rádi pohyb

  23. 4. 2022

  Jednou z předností naší školky je široký výběr sportovních aktivit v průběhu celého školního roku. Naším cílem je utvářet u dětí kladný vztah k pohybu. .

 • Zahrada naší školky

  23. 4. 2022

  V prostorách okolo celé naší krásné žluté školky, se nachází rezlehlá zahrada.

  Není to však ledajaká zahrada se sklůzavkou, průlezkami a pískovištěm. Na naší zahradě se nachází také dopravní hřiště, lanová dráha, ale především celý komplet v rámci  enviromentální výchovy. Děti tak díky tomuto projektu mohou zažívat zázraky přírody na vlastní oči.

 • Co nás v MŠ čeká

  15. 4. 2022

  Každý měsíc nám MŠ nabídne zajímavé divadelní představení nebo vzdělávací program .

  Děti se mají určitě na co těšit !

Archív